Tuesday, 23 January 2018

Nu börjar jag om

Efter lite tester och funderingar ska jag nu lägga upp släktforskningen så här:
Min huvudforskning lägger jag i Genney 2.0, som nu även har ett finskt ortnamnsregister. Parallellt kör jag släktträd i Geni och MyHeritage/Family Tree Builder. och utnyttjar matchningarna med andra träd och källor. Där snabbgranskar jag hits för att se om de verkar stämma, men gör ingen egen efterforskning.
 På det sättet får jag två ganska stora släktträd, som dock är opålitliga och där namnen är registrerade på fel sätt, eftersom de bygger på matchningar med andra forskare, som använder andra principer för till exempel flicknamn och patronymikon.
Det förekommer en hel del kreativ släktforskning, särskilt på Geni. Enligt Geni är vi släkt med svenska/engelska kungahuset, ryska Romanoffs och även med Queen of Scotland. Det sistnämnda trädet var dock så kreativt, att Geni drog in det. Intressant om vår släkt verkligen är den felande länken mellan tre kungahus😊.
Det jag lägger in i Genney ska bygga på mina egna och släktens kända uppgifter. Data från andra håll plockar jag från de stora online-träden, men kontrollerar mot källor, till exempel finska kyrkböcker.
Troligen blir det också nödvändigt att skriva ett worddokument med en kort artikel om varje person, där källor och motstridiga uppgifter behandlas. Det måste också finnas ett säkert sätt att ge varje person ett unikt idnummer, kanske kan Genneys numrering användas.
Idag innehåller mina släktträd följande antal:
MyHeritage/FTB:        362 personer       
Geni:                           651 personer
Genney:                      0 personer (börjar lägga in data nu)

Wednesday, 22 November 2017

Mina släktforskningsprogram och val av skrivsätt

Metodik
Jag utgår från min fars släktkrönika, och andra uppgifter jag kan komma över från släktingar. I första hand ska jag koncentrera mig på direkta anfäder, och bara i undantagsfall ta med sidolinjer och ingifta linjer, för att minska datamängderna.
Olika släktforskare arbetar tydligen på olika sätt, så därför lägger jag fast följande för mitt arbete:
Personnamn
Dubbla släktnamn anges så här: Haapalainen - Havbrandt, så att de blir separat sökbara, alltså mellanslag kring bindestrecket.
Jag använder namnet som personen hade vid födelsen, alltså ger jag kvinnorna flicknamnen.
Jag använder de namn som står i kyrkboken, fast här kan det finnas skäl till undantag. Farmor Carin Haapalainen är till exempel född Karin Sjöholm enligt kyrkboken. Själv använde hon dock formen Carin, så det kan vara rimligt att skriva Carin även i släktträdet, här tvekar jag fortfarande. Tilltalsnamn markerar jag med * om det inte är första förnamnet, det verkar vara standard för gedcom-export till andra program.
Ortsnamn
Turku eller Åbo? Jag har sett att finlandssvenska släktforskare rekommenderar, att den nuvarande svenska formen bör användas. Jag kommer ändå att använda den finska formen, den lär väl vara mest internationell. Dessutom är bara en fjärdedel av mina anor från finlandssvenskar, så det kan nog vara rimligt att genomgående använda den nuvarande finska versionen av ortnamnen. Alltså Turku och Väyrylä, inte Wäyrylä.

Wednesday, 8 November 2017

Släktforskningsprogram


År 2010 använde jag programmen Ancestry och MyHeritage, som kan köras både lokalt och på nätet, för att matcha andra släktforskare.
MyHeritage - Family Tree Builder
MyHeritage har två program, som synkas mot varandra. Lokalt på datorn används Family Tree Builder, (FTB) och sedan kan man synka släktträdet, alltså ladda upp det på nätet, till webbplatsen. Det går att arbeta med trädet även på webbplatsen, till exempel lägga till släktingar och grenar som hittas med SmartMatches eller InstantDiscoveries. Det går att ha fler personer lokalt, som markeras med privat. De visas då som "okänd" i webbplatsens släktträd. Markerar alla levande personer, utom mig själv, som privata.
Bra gränssnitt, använde nog detta program en del år 2010. Så fort gränsen 250 nås, måste man köpa Premium-versionen som klarar 2500 personer. Kostnad 66,85*12=802+moms, ca 1000 kr. Då får man ju även (nästan) alla matchningar, SmartMatches, vilket kan vara intressant. Totalt blir kostnaden ungefär 3000.
SmartMatches ger förslag till kompletteringar av trädet. Man bör dock vara försiktig med att okritiskt lägga till material, eftersom det kan uppkomma dubbletter och andra problem, vilket ju inte beror på programmet, utan är ett generellt problem när det gäller att slå ihop olika släktträd. Med PremiumPlus kan man lägga till hela släktgrenar, 
MinSläkt
MinSläkt. Kostar 450 kr, gäller version 4 och uppdateringar av vers 4. Detta är det billigaste och enklaste programmet, som har bra funktioner för export och import dessutom. Nackdelarna med för min del är att det är gjort för svenska förhållanden och saknar karta.
Disgen
Laddade även ner Disgen, testversion 30 dagar, kostar sen 750 + medlemskap ca 200 per år. Inte säkert att jag behåller denna efter provperioden. Hjälpfunktionen är en normal Windows-funktion, vilket inte alla program har.
Det finns karta, men bara för Sverige. Det går även att exportera personer från en söklista i Disgen till gedcom, till exempel alla som har efternamnet Haapalainen. Det verkar inte gå att exportera en hel släktgren, som i Min släkt, alltså alla förfäder eller efterkommande för en viss person. Denna funktion är ju mycket bra när det gäller att kombinera släktträd utan att skapa en stor mängd dubbletter.
Personer kan märkas med flaggor. Det går att flagga en hel sökning.
Bilder följer inte med, men det gör bildreferenserna. Så om man återimporterar till en annan Disgen-fil, behöver man bara flytta bilderna till den nya filens bildmapp DgPic. Det går att lagra flera bilder på en person, och ange vilken som ska synas som porträtt i släktträdet. Flytt till annat program medför nog att bilderna måste länkas på nytt.
Geni
Onlineprogrammet Geni kostar 1000 per år. Geni kan inte importera gedcomfiler, bara exportera dem.
Verkar vara ett rätt segt program, som ägs av MyHeritage, men är inte alls kopplat till Family Tree Builder eller dess webbplats. Syftet med Geni verkar vara, att skapa ett världsträd, inte så mycket att vara ett bra program för släktforskare.
Genney
Programmet kostar 450 kr. Även detta är ett program utvecklat av en person, men betydligt aktivare än MinSläkt. Kommer att använda Genney 2.0 som huvudprogram för släktforskningen.
Importen klarar även bilderna. Kartan är Google maps, vilket är utmärkt. 

Tuesday, 7 November 2017

Släktforskningen på g igen

Jag har nu återupptagit den släktforskning som jag påbörjade 2010. Så nu tänker jag digitalisera bildarkivet och vissa dokument, och försöka skapa ett släktträd med något lämpligt program. Mera om program och metoder i nästa blogginlägg.
Jag ska också lägga upp en reviderad version av släktkrönikan på nätet, och komplettera med inskannade bilder och dokument. Det blir dock på en lösenordsskyddad plats, som bara blir tillgänglig för släktingar. Se Släktdata här till vänster.
Det jag hittills skannat in är bildbilagan till fars släktkrönika, släktens dödsannonser och en del gamla vykort. Jag ska också börja skanna in en del skriftliga dokument som kan vara av intresse för släkten. Här på bloggen ska jag bara ta upp ämnen som kan vara av allmänt intresse för andra släktforskare.
Länken till det privata släktmaterialet finns till höger, Släktdata. Om du tillhör släkterna Havbrandt, Haapalainen, Sjöholm, Wahlström eller andra sidogrenar, så skriv en rad till reinohav@gmail.com och berätta vem du är, så får du lösenordet till släktmaterialet.