Sunday, 15 January 2017

RHterm är tillbaka

Jag har under de senaste 20 åren samlat mina termer i en termbas, RHterm. Du kan ladda ner den från länken RHterm and StudioStuff.

Min termbas håller dock inte lexikonkvalitet, och är inte alltid tillförlitlig. Vissa termer kan vara korrekta i just det sammanhang jag använt dem, och vara helt felaktiga i andra sammanhang.

Eftersom RHterm till stor del kommer från andra källor som inte alltid är pålitliga, så kan det även finnas felaktigheter och konstiga termer. Använd därför alltid ditt eget omdöme när du använder RHterm.


Fram till början av 2017 hade jag termerna i flera olika termbaser. Nu har jag åter slagit ihop alla termbaser till en enda, som kallas RHterm.

Termerna är nu i stället märkta med 45 ämnesområden. För att kunna se förkortningen även i Studios termbasruta måste du göra en inställning så att textfältet Note visas. Detta beskrivs i den nya upplagan av Studioarbete, daterad 15 januari, kapitel 5.3.
Här är förkortningslistan:


Frk
Beskrivning
aero
flyg, mest Fi en del En
agri
jordbruksmaskiner, mest De
airc
luftkonditionering, mest Fi
allm
allmänt
assa
medicinsk analys, En
aud
videobanspelare, En
borr
bergborrning, En, Fi
bridge
brobyggnad, EnDeFi
brush
borstar, EnDeFi
brw
bryggeri, En
ByggFis
bygg och anläggning, Fi
chemp
kemiska anläggningar, En
combu
förbränning, pannor, EnDeFi
const
bygg- och anläggning
cut
skärande bearbetning, En
dent
tandteknik, De
elec
elektricitet, mest En
eng
motorer, mest En
Framv
framvagnsinställningar, EnDeFi
grd
slipning, De
hoch
anläggning, H
hor
urverk, En
hydro
vatten och värme, EnDeFi
Lar
anläggning, EnDeFi+ No
lemm
anläggning, L
mach
maskiner, EnDeFi
measur
mätteknik, De
nuc
kärnkraft, EnDeFi
nuc2
kärnkraft, EnDeFi
paper
pappersmaskiner, En, Fi
prt
skrivare, En
pump
pumpar, En
rh
Reinos gamla termer
RHtx
Reinos gamla termer
sensor
mätteknik, En
Stra
anläggning, S
sund
anläggning, En + No
tool
mätteknik, EnDeFi
tooth
tandteknik, En, De + Da
train
tågteknik, En, De
turb
ångturbiner, De
vechi
fordon, EnDeFi
vent
ventiliation, De
wld
svetsning, En

Tuesday, 3 January 2017

Alla dessa termer

Om du översätter tekniska texter från och till svenska så bör du ha bra källor för att hitta och kontrollera tekniska termer. Jag använder bland annat följande:
·      MultiTerm
egna specialordlistor, kundordlistor och projektordlistor
·      WordFinder
standardlexikon och speciallexikon
·      Rikstermbanken
TNC:s databas, innehåller alla gamla TNC-ordlistor
·      IATE
Inter-Active Terminology for Europe
·      TEPA
Finska TSK:s termbank
·      NE
Nationalencyklopedin
·      Nordstedts
Engelska Plus

1.1       MultiTerm

MultiTerm ingår i SDL Trados Studio och kan användas för att bygga upp flerspråkiga termbaser, med förklaringar, bilder och referenser. Det går att använda helt fristående, men den största fördelen är att MultiTermdatabaser kan användas direkt i Studio för att automatiskt hämta termer ur projektordlistan. Det går också att under arbetets gång lägga till termer i en termbas via Studios terminologifunktion.
Det finns en mera utförlig beskrivning av MultiTerm i kapitel 5 i "Att jobba i SDL Trados Studio 2014/2015", se spalten till höger under Links.

1.2       WordFinder

Med WordFinder kan du ladda ner lexikon i din dator och söka i flera lexikon samtidigt. Numera kan WordFinder även användas on-line, och på appar, paddor, poddar och smarta telefoner. Jag har använt programmet i många år, och det är ett mycket värdefullt hjälpmedel i översättningsarbetet.
Från början fungerade WordFinder så, att du köpte ramprogrammet WordFinder Pro, och sedan kunde man köpa lexikonlicenser som inte var tidsbegränsade. Numera måste man betala en årlig prenumerationsavgift.
Jag har skrivit en mera utförlig recension och beskrivning av WordFinder, som du hittar här.

1.3       Rikstermbanken

Rikstermbanken tillkom 2009 och underhålls av TNC, som från början stod för Tekniska NomenklaturCentralen, men de kallar sig numera Terminologicentrum. Rikstermbanken innehåller ungefär 55 000 termposter. Det mesta kommer från TNC:s gamla ordlistor. Ungefär 90 olika fackområden är representerade, och förekommer på följande språk: bosniska, danska, engelska, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, grönländska, isländska, japanska, kroatiska, latin, nordsamiska, norska, polska, serbiska, spanska, ryska, svenska, turkiska och tyska.

1.4       IATE

IATE tillkom 1999 och står för Inter-Active Terminology for Europe, och är EU-parlamentets och kommissionens ordlista. Den är främst inriktad på EU-översättningar, men innehåller också mycket terminologi som är användbar för en översättare av tekniska texter. Språken är givetvis alla EU-språk.

1.5       TEPA

TEPA underhålls av finska Sanastokeskus, och sökgränssnittet finns även på svenska och engelska. Termbanken består av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Det finns en viss överlappning mellan TEPA och Rikstermbanken, eftersom de använder sig av varandras ordlistor. TEPA innehåller även IATE, vet inte om det är i sin helhet.

1.6       Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin finns i gratisversion och en mera utförlig avgiftsbelagd. Det finns många bra förklaringar på krångliga tekniska termer i den.

1.7       Norstedts

Norstedts har bara en handfull grundläggande ordböcker mellan svenska, tyska, franska och spanska. De kan inte laddas ner utan måste köras på nätet.
Ändå har ju Norstedts bra fackordböcker, bland annat Einar Engströms tekniska och medicinska lexikon. Hoppas att Norstedts börjar ge ut även dem i elektronisk form, och gärna då i ett format som kan laddas ner och installeras på datorn. Eller att de återupptar samarbetet med WordFinder.

Monday, 2 January 2017

WordFinder och Norstedts

WordFinder
Uppdatering: WordFinder hörde av sig och korrigerade en del sakfel i texten, har nu fört in några små ändringar. En korrekt beskrivning av utbudet hittar du på WordFinders hemsida.
Med WordFinder kan du ladda ner lexikon i din dator och söka i flera lexikon samtidigt. Numera kan WordFinder även användas on-line, och med appar på paddor, poddar och smarta telefoner. Jag har använt programmet i många år, och det är ett mycket värdefullt hjälpmedel i översättningsarbetet.
Från början fungerade WordFinder så, att du köpte ramprogrammet WordFinder Pro, och sedan kunde man köpa lexikonlicenser som inte var tidsbegränsade. Numera måste man betala en årlig prenumerationsavgift. Det främsta skälet till att jag skaffade WordFinder var att Einar Engströms utmärkta tekniska lexikon från tyska och engelska fanns. Senare kompletterade jag med en del andra allmänna lexikon och speciallexikon.
Prenumerera numera
För några år sen gick jag över till prenumeration, mest för att kunna använda Norstedts medicinska lexikon, som bara gick att få i prenumerationsversionen, och som jag behövde för ett projekt med medicinsk utrustning. Prenumerationen innebär, att du betalar en summa per lexikon och år. Vissa av de gamla lexikonen försvann ur utbudet, men kunde ändå användas, om man hade filerna kvar.
Unlimited eller limited?
Från och med 2017 kommer WordFinder att gå över till enbart prenumerationstjänsten Unlimited, där alla deras lexikon ingår. Den nya tjänsten kostar 950 kr per år. Jag uppgraderade till Unlimited i mellandagarna. Lexikonen i tjänsten kan antingen laddas ner och köras i WordFinder Pro 11 på vanligt sätt eller användas on-line, och från appar.
Det blir givetvis en hel massa nya lexikon i många olika språkriktningar och ämnesområden, vilket kan vara kul att ha. Problemet är dock, att Norstedts har avslutat samarbetet med WordFinder, så nya prenumeranter kan inte längre få de gamla lexikonen, till exempel Engströms tekniska.
Fick lite problem med de gamla lexikonen, men det löstes snabbt och smidigt av WordFinders utmärkta kostnadsfria support, som arbetade även i mellandagarna!
Här en instruktion för hur du kan använda gamla lexikon som inte ingår i WordFinders nuvarande utbud, men då måste du alltså ha köpt och installerat dem tidigare, de går inte att köpa längre, eftersom WordFinder inte längre har licensieringsrätten.


WordFinders nuvarande utbud
Det har med åren blivit ganska urvattnat om man ser det ur en teknisk översättares synvinkel. Jag har tittat igenom det nuvarande utbudet i tjänsten Unlimited, och här är mina kommentarer. Det finns trots allt några ljuspunkter.
·        Collins En< >En är naturligtvis bra att ha.
·        Vad gäller tekniska ordböcker så finns det ett bra utbud till och från norska, vilket ju kan tänkas vara användbart, i brist på Engström.
·        EU:s ord och uttryck, Flygteknisk ordbok, Stahres industritekniska (mycket bra).
·        Det finns också en handfull TNC-ordlistor, men de finns ju även i Rikstermbanken.
·        För oss som arbetar med finska är det trevligt att WSOY:s Fi>En>Fi och Fi>Se>Fi finns att få. Tyvärr saknas den viktigaste, Talvities tekniska. Talvitie finns dock på Kielikones MOT, ett WordFinderliknande program.
·        Skriv rätt på svenska finns också, men de flesta andra svenska resurserna, till exempel SAOL, är borta. Enligt WordFinder så ska det dock tillkomma fler svenska resurser inom kort.
Nackdelar finns ju också, vilket framgår av tabellen nedan. Den visar de ordböcker jag tidigare har köpt, och vilka av dem som finns kvar. Inte så många, som synes. Observera att listan nedan inte visar hela utbudet i Unlimited. Se WordFinders hemsida för mera information.

Ordlistor i WordFinder (Reinos urval)
Fanns förr
Unlimited
Antal ord/anm
EngSveEn>Se Engström teknisk ordbok
ja
nej
150000
En>Se Prisma
ja
nej

En>Se>En Norstedts Medicine
ja
nej

En>Se Affärsekonomiskt lexikon
ja
ja
200000
En>Se EriTerm
ja
nej

En>Se Stahres
ja
ja
100000
En>Se Flygteknisk
nej
ja
40000
FinskaFi>Se>Fi sanakirja
ja
ja
108000
Fi>En>Fi WSOY Suursanakirja
ja
ja
250000
SveEngSe>En Prisma
ja
nej

Se>En Affärsekonomiskt lex
ja
ja
200000
Se>En EriTerm
ja
nej

Se>En Stahres
nej
ja
100000
Se>En WordFinders engelska
nej
ja
165000
SveTys (De)Se>De Norstedts stora tyska
ja
nej
WordFinders finns
Se>De Affärslexikon
ja
ja
60000
SvenskaSAOL
ja
nej
kommer i jan
IT-data
ja
nej

Norstedts svenska ordbok
ja
nej
Walters finns
Norstedts förkortningsordbok
ja
nej

Norstedts synonymordbok
ja
nej

Svenska språknämndens skrivregler
ja
nej

Skriv rätt

ja

TysSve
ja
nej

De>Se Engströms tekniska ordbok
ja
nej
100000
De>Se Norstedts stora tyska
ja
nej
WordFinder och Langenscheidts finns
De>Se Affärslexikon
ja
ja
60000
De>Se Wordfinders
nej
ja
78000
De>Se Langenscheidt
nej
ja
200000
TNC, flera ordlistor många språk
nej
ja


Norstedts on-line lexikon
Norstedts kan ännu inte erbjuda någon motsvarande tjänst som Wordfinder. Norstedts har bara haft några appar som fungerar på mobiltelefoner, men de har helt nyligen även publicerat ett begränsat utbud av ordböcker som kan användas on-line, och som man kan prenumerera på för 19 kr/mån. Prenumerationen löper i perioder om 30 dagar tills du själv väljer att säga upp den.
Ordbok
Kostnad
Ordantal
Tyska
19 kr/mån
140000
Franska
19 kr/mån
145000
Spanska
19 kr/mån
130000
Svenska
19 kr/mån

Engelska
gratis

Engelska Plus
19 kr/mån
276000
Jag prenumererar nu även på EngelskaPlus. Testade det mot Engströms, och fann att Engström-termerna inte ingår. Tjänsten går bara att utnyttja on-line, vilket är en tydlig nackdel jämfört med WordFinder. En fördel är att alla ordböcker fungerar i båda språkriktningarna, vilket inte gäller för gamla WordFinder-filer. De nya som ingår i Unlimited fungerar åt båda hållen.
Slutsats
Det är verkligen tråkigt att goda datorbaserade hjälpmedel för tekniska översättare försvinner från marknaden, trots att de resurserna och möjligheterna finns. Jag tror inte att pappersordböcker är ett alternativ för dagens tekniska översättare, ifall Norstedts tänker sig detta. Och enbart taffliga on-line-lösningar är inget bra alternativ för översättare som behöver jobba professionellt med ordböcker.
Egentligen vore det väl bäst om Norstedts och WordFinder skulle komma överens. Det tråkiga med nuvarande läget är, att Nordsteds sitter på ett mycket bra innehåll, men inga bra sätt att sprida det. Och WordFinder har en utmärkt distributionslösning, men ett lite bristfälligt innehåll. Ännu bättre vore, om även Kielikone Oy skulle komma med i samarbetet; så skulle översättare med mina språkriktningar inte behöva trassla med tre olika verktyg för att göra samma sak.