Wednesday, 7 May 2014

Knappologins grunder

Key/Taste
Knappar på ett tangentbord eller i en knappsats kan ju också kallas tangenter. Jag tycker om enkla, korta, svenska termer och använder därför knapp i stället för tangent som huvudalternativ när jag översätter. Undantaget är naturligtvis tangentbord. Men det går ju bra att säga "en knapp på tangentbordet".
Men det är givetvis mina kunder som avgör vilken terminologi de vill ha. Termerna måste ju anpassas till branschens vedertagna begrepp och kundens befintliga dokumentation.
Soft key
Soft keys kan vara skärmknappar (petknappar), eller också kan det vara tangentbordets funktionsknappar som definieras med en knapptext i bildrutan, och som ändras beroende på programmets läge.
Virtuella knappar på en bildskärm kallar jag för skärmknappar, för att skilja dem från fysiska knappar.
Touch-sensitive
Touch-sensitive display/screen är pekdisplay eller pekskärm. Knappar på en sådan skärm kan kallas för pekknappar eller petknappar.
Switch/Schalter
Switch översätter jag ibland med strömställare, som täcker in alla typer. Det bästa är naturligtvis att ta reda på vad det är. Switch kan ju betyda strömbrytare, frånskiljare, väljare eller växel. Limit switch är gränslägesbrytare, en switch med flera lägen (O-start-1-2) kan kallas väljare.
Switchgear
Switchgear betyder ställverk i de flesta sammanhang, men det kan finnas undantag. Ibland avses någon annan typ av omkopplingsanordning.
Circuit breaker
Circuit breaker kan vara automatsäkring, huvudströmbrytare, kretsbrytare, eller någon annan typ av strömställare. Det bästa är att försöka ta reda på komponentens funktion.
Proximity switch/Näherungsschalter
Proximity switch är en komponent som reagerar på närvaro av ett föremål (eller människa) på ett visst avstånd, utan mekanisk beröring. Avståndet kan vara några tiondels millimeter (kapacitiva eller induktiva gränslägesbrytare) eller flera meter (fotoceller). En övergripande term är beröringsfri givare eller närvarogivare. Ett annat alternativ är närhetsgivare/brytare, vilket är en direkt översättning av den tyska termen Näherungsschalter.
Googling:
beröringsfri givare/brytare (26 googlar)
närvarogivare/brytare (177 googlar)
Närvaro- termerna syftar oftast på närvaro av människor i rum (till exempel larmfunktioner).

Wednesday, 30 April 2014

Hur översätter jag default?


Lyssnade just på Språket i P1 i poddradion, angående översättning av det engelska ordet default. En lyssnare föreslog översättningen "skönsvärde", men jag tycker att det kanske inte riktigt passar in på default. I de sammanhang jag stött på default i mina texter har jag oftast översatt med förval, förvalt värde eller förvalsvärde.
Jag är yrkesverksam översättare med inriktning på teknik, och har sedan 90-talet arbetat med datorstödd översättning eller minnesteknik. Under åren har jag samlat ihop en egen "språkbank" i form av ett översättningsminne. Minnet innehåller idag ca 500 000 TU:n, translation units, som ungefär motsvarar meningar. Räknat i ord blir det väl en bit över 4 miljoner ord. Det mesta har jag skrivit själv, men en del kommer från mina kunders minnen och från medarbetare som jag anlitat för olika projekt.
Gjorde en sökning i minnet, och fann tusentals meningar med default, i de flesta fall var översättningen något på "förval". La sedan in ett filter; Source text = default, Target segment CONTAINS NOT "förval".
Det gav faktiskt 500 TU det också. Några alternativa översättningar av förval ur mitt översättningsminne var:
standardvärde
standard
från fabrik
förinställd
fabriksinställd
ursprungsvärde
förinstallerad
grundinställning
leveranskonfiguration
grundvärde
vanlig
aktuell
specifik
fel (troligen felöversättning i sammanhanget)

Tittade sedan i min WordFinder, där jag har en del vanliga ordlistor.
Engström teknisk ordbok: Standard, fel, förvald inställning, grundvärde (data)
Nordstedts: försummelse, uteblivelse
Affärsekonomiskt lexikon: dröjsmål, försening, nödlidande
Eriterm (Erikssons interna): normalvärde
Stahres Industrilexikon: förinställt värde, grundinställning, standardinställning, standardvärde
Rikstermbanken/Datatermgruppen: förvalt värde
Sonen, som är 86:a och utbildad programmerare, säger standardvärde, grundvärde eller bara standard.
Jag tittade på skön i mitt minne också; Source text = default, Target segment CONTAINS "skön" gav inga träffar.
Sökning på Target text = skön gav ett 50-tal träffar, däribland produktionskön och uppgiftskön. Det fanns också en översättning som jag inte signerat: at its option >> efter eget skön. Låter lite gammaldags tycker jag.
Slutsats: Default är ett mångsidigt ord, och som vanligt gäller det att titta på kontexten när man (kvinna) väljer översättning. I datasammanhang passar nog förval, standard eller grundinställning bäst.
Skönsvärde ger röd understrykning när jag skriver i Word, och enligt min mening för nog kombinationer med skön- tanken till något godtyckligt, slumpmässigt eller ungefärligt. Vilket ett default-värde oftast inte är, default är snarare väl preciserat och genomtänkt.