Wednesday, 7 May 2014

Knappologins grunder

Key/Taste
Knappar på ett tangentbord eller i en knappsats kan ju också kallas tangenter. Jag tycker om enkla, korta, svenska termer och använder därför knapp i stället för tangent som huvudalternativ när jag översätter. Undantaget är naturligtvis tangentbord. Men det går ju bra att säga "en knapp på tangentbordet".
Men det är givetvis mina kunder som avgör vilken terminologi de vill ha. Termerna måste ju anpassas till branschens vedertagna begrepp och kundens befintliga dokumentation.
Soft key
Soft keys kan vara skärmknappar (petknappar), eller också kan det vara tangentbordets funktionsknappar som definieras med en knapptext i bildrutan, och som ändras beroende på programmets läge.
Virtuella knappar på en bildskärm kallar jag för skärmknappar, för att skilja dem från fysiska knappar.
Touch-sensitive
Touch-sensitive display/screen är pekdisplay eller pekskärm. Knappar på en sådan skärm kan kallas för pekknappar eller petknappar.
Switch/Schalter
Switch översätter jag ibland med strömställare, som täcker in alla typer. Det bästa är naturligtvis att ta reda på vad det är. Switch kan ju betyda strömbrytare, frånskiljare, väljare eller växel. Limit switch är gränslägesbrytare, en switch med flera lägen (O-start-1-2) kan kallas väljare.
Switchgear
Switchgear betyder ställverk i de flesta sammanhang, men det kan finnas undantag. Ibland avses någon annan typ av omkopplingsanordning.
Circuit breaker
Circuit breaker kan vara automatsäkring, huvudströmbrytare, kretsbrytare, eller någon annan typ av strömställare. Det bästa är att försöka ta reda på komponentens funktion.
Proximity switch/Näherungsschalter
Proximity switch är en komponent som reagerar på närvaro av ett föremål (eller människa) på ett visst avstånd, utan mekanisk beröring. Avståndet kan vara några tiondels millimeter (kapacitiva eller induktiva gränslägesbrytare) eller flera meter (fotoceller). En övergripande term är beröringsfri givare eller närvarogivare. Ett annat alternativ är närhetsgivare/brytare, vilket är en direkt översättning av den tyska termen Näherungsschalter.
Googling:
beröringsfri givare/brytare (26 googlar)
närvarogivare/brytare (177 googlar)
Närvaro- termerna syftar oftast på närvaro av människor i rum (till exempel larmfunktioner).

No comments:

Post a Comment