Wednesday, 30 April 2014

Hur översätter jag default?


Lyssnade just på Språket i P1 i poddradion, angående översättning av det engelska ordet default. En lyssnare föreslog översättningen "skönsvärde", men jag tycker att det kanske inte riktigt passar in på default. I de sammanhang jag stött på default i mina texter har jag oftast översatt med förval, förvalt värde eller förvalsvärde.
Jag är yrkesverksam översättare med inriktning på teknik, och har sedan 90-talet arbetat med datorstödd översättning eller minnesteknik. Under åren har jag samlat ihop en egen "språkbank" i form av ett översättningsminne. Minnet innehåller idag ca 500 000 TU:n, translation units, som ungefär motsvarar meningar. Räknat i ord blir det väl en bit över 4 miljoner ord. Det mesta har jag skrivit själv, men en del kommer från mina kunders minnen och från medarbetare som jag anlitat för olika projekt.
Gjorde en sökning i minnet, och fann tusentals meningar med default, i de flesta fall var översättningen något på "förval". La sedan in ett filter; Source text = default, Target segment CONTAINS NOT "förval".
Det gav faktiskt 500 TU det också. Några alternativa översättningar av förval ur mitt översättningsminne var:
standardvärde
standard
från fabrik
förinställd
fabriksinställd
ursprungsvärde
förinstallerad
grundinställning
leveranskonfiguration
grundvärde
vanlig
aktuell
specifik
fel (troligen felöversättning i sammanhanget)

Tittade sedan i min WordFinder, där jag har en del vanliga ordlistor.
Engström teknisk ordbok: Standard, fel, förvald inställning, grundvärde (data)
Nordstedts: försummelse, uteblivelse
Affärsekonomiskt lexikon: dröjsmål, försening, nödlidande
Eriterm (Erikssons interna): normalvärde
Stahres Industrilexikon: förinställt värde, grundinställning, standardinställning, standardvärde
Rikstermbanken/Datatermgruppen: förvalt värde
Sonen, som är 86:a och utbildad programmerare, säger standardvärde, grundvärde eller bara standard.
Jag tittade på skön i mitt minne också; Source text = default, Target segment CONTAINS "skön" gav inga träffar.
Sökning på Target text = skön gav ett 50-tal träffar, däribland produktionskön och uppgiftskön. Det fanns också en översättning som jag inte signerat: at its option >> efter eget skön. Låter lite gammaldags tycker jag.
Slutsats: Default är ett mångsidigt ord, och som vanligt gäller det att titta på kontexten när man (kvinna) väljer översättning. I datasammanhang passar nog förval, standard eller grundinställning bäst.
Skönsvärde ger röd understrykning när jag skriver i Word, och enligt min mening för nog kombinationer med skön- tanken till något godtyckligt, slumpmässigt eller ungefärligt. Vilket ett default-värde oftast inte är, default är snarare väl preciserat och genomtänkt.