Tuesday, 3 January 2017

Alla dessa termer

Om du översätter tekniska texter från och till svenska så bör du ha bra källor för att hitta och kontrollera tekniska termer. Jag använder bland annat följande:
·      MultiTerm
egna specialordlistor, kundordlistor och projektordlistor
·      WordFinder
standardlexikon och speciallexikon
·      Rikstermbanken
TNC:s databas, innehåller alla gamla TNC-ordlistor
·      IATE
Inter-Active Terminology for Europe
·      TEPA
Finska TSK:s termbank
·      NE
Nationalencyklopedin
·      Nordstedts
Engelska Plus

1.1       MultiTerm

MultiTerm ingår i SDL Trados Studio och kan användas för att bygga upp flerspråkiga termbaser, med förklaringar, bilder och referenser. Det går att använda helt fristående, men den största fördelen är att MultiTermdatabaser kan användas direkt i Studio för att automatiskt hämta termer ur projektordlistan. Det går också att under arbetets gång lägga till termer i en termbas via Studios terminologifunktion.
Det finns en mera utförlig beskrivning av MultiTerm i kapitel 5 i "Att jobba i SDL Trados Studio 2014/2015", se spalten till höger under Links.

1.2       WordFinder

Med WordFinder kan du ladda ner lexikon i din dator och söka i flera lexikon samtidigt. Numera kan WordFinder även användas on-line, och på appar, paddor, poddar och smarta telefoner. Jag har använt programmet i många år, och det är ett mycket värdefullt hjälpmedel i översättningsarbetet.
Från början fungerade WordFinder så, att du köpte ramprogrammet WordFinder Pro, och sedan kunde man köpa lexikonlicenser som inte var tidsbegränsade. Numera måste man betala en årlig prenumerationsavgift.
Jag har skrivit en mera utförlig recension och beskrivning av WordFinder, som du hittar här.

1.3       Rikstermbanken

Rikstermbanken tillkom 2009 och underhålls av TNC, som från början stod för Tekniska NomenklaturCentralen, men de kallar sig numera Terminologicentrum. Rikstermbanken innehåller ungefär 55 000 termposter. Det mesta kommer från TNC:s gamla ordlistor. Ungefär 90 olika fackområden är representerade, och förekommer på följande språk: bosniska, danska, engelska, estniska, finska, franska, färöiska, grekiska, grönländska, isländska, japanska, kroatiska, latin, nordsamiska, norska, polska, serbiska, spanska, ryska, svenska, turkiska och tyska.

1.4       IATE

IATE tillkom 1999 och står för Inter-Active Terminology for Europe, och är EU-parlamentets och kommissionens ordlista. Den är främst inriktad på EU-översättningar, men innehåller också mycket terminologi som är användbar för en översättare av tekniska texter. Språken är givetvis alla EU-språk.

1.5       TEPA

TEPA underhålls av finska Sanastokeskus, och sökgränssnittet finns även på svenska och engelska. Termbanken består av Terminologicentralens egna ordlistor samt ordlistor från andra organisationer eller experter. Det finns en viss överlappning mellan TEPA och Rikstermbanken, eftersom de använder sig av varandras ordlistor. TEPA innehåller även IATE, vet inte om det är i sin helhet.

1.6       Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin finns i gratisversion och en mera utförlig avgiftsbelagd. Det finns många bra förklaringar på krångliga tekniska termer i den.

1.7       Norstedts

Norstedts har bara en handfull grundläggande ordböcker mellan svenska, tyska, franska och spanska. De kan inte laddas ner utan måste köras på nätet.
Ändå har ju Norstedts bra fackordböcker, bland annat Einar Engströms tekniska och medicinska lexikon. Hoppas att Norstedts börjar ge ut även dem i elektronisk form, och gärna då i ett format som kan laddas ner och installeras på datorn. Eller att de återupptar samarbetet med WordFinder.

No comments:

Post a Comment