Wednesday, 8 November 2017

Släktforskningsprogram


År 2010 använde jag programmen Ancestry och MyHeritage, som kan köras både lokalt och på nätet, för att matcha andra släktforskare.
MyHeritage - Family Tree Builder
MyHeritage har två program, som synkas mot varandra. Lokalt på datorn används Family Tree Builder, (FTB) och sedan kan man synka släktträdet, alltså ladda upp det på nätet, till webbplatsen. Det går att arbeta med trädet även på webbplatsen, till exempel lägga till släktingar och grenar som hittas med SmartMatches eller InstantDiscoveries. Det går att ha fler personer lokalt, som markeras med privat. De visas då som "okänd" i webbplatsens släktträd. Markerar alla levande personer, utom mig själv, som privata.
Bra gränssnitt, använde nog detta program en del år 2010. Så fort gränsen 250 nås, måste man köpa Premium-versionen som klarar 2500 personer. Kostnad 66,85*12=802+moms, ca 1000 kr. Då får man ju även (nästan) alla matchningar, SmartMatches, vilket kan vara intressant. Totalt blir kostnaden ungefär 3000.
SmartMatches ger förslag till kompletteringar av trädet. Man bör dock vara försiktig med att okritiskt lägga till material, eftersom det kan uppkomma dubbletter och andra problem, vilket ju inte beror på programmet, utan är ett generellt problem när det gäller att slå ihop olika släktträd. Med PremiumPlus kan man lägga till hela släktgrenar, 
MinSläkt
MinSläkt. Kostar 450 kr, gäller version 4 och uppdateringar av vers 4. Detta är det billigaste och enklaste programmet, som har bra funktioner för export och import dessutom. Nackdelarna med för min del är att det är gjort för svenska förhållanden och saknar karta.
Disgen
Laddade även ner Disgen, testversion 30 dagar, kostar sen 750 + medlemskap ca 200 per år. Inte säkert att jag behåller denna efter provperioden. Hjälpfunktionen är en normal Windows-funktion, vilket inte alla program har.
Det finns karta, men bara för Sverige. Det går även att exportera personer från en söklista i Disgen till gedcom, till exempel alla som har efternamnet Haapalainen. Det verkar inte gå att exportera en hel släktgren, som i Min släkt, alltså alla förfäder eller efterkommande för en viss person. Denna funktion är ju mycket bra när det gäller att kombinera släktträd utan att skapa en stor mängd dubbletter.
Personer kan märkas med flaggor. Det går att flagga en hel sökning.
Bilder följer inte med, men det gör bildreferenserna. Så om man återimporterar till en annan Disgen-fil, behöver man bara flytta bilderna till den nya filens bildmapp DgPic. Det går att lagra flera bilder på en person, och ange vilken som ska synas som porträtt i släktträdet. Flytt till annat program medför nog att bilderna måste länkas på nytt.
Geni
Onlineprogrammet Geni kostar 1000 per år. Geni kan inte importera gedcomfiler, bara exportera dem.
Verkar vara ett rätt segt program, som ägs av MyHeritage, men är inte alls kopplat till Family Tree Builder eller dess webbplats. Syftet med Geni verkar vara, att skapa ett världsträd, inte så mycket att vara ett bra program för släktforskare.
Genney
Programmet kostar 450 kr. Även detta är ett program utvecklat av en person, men betydligt aktivare än MinSläkt. Kommer att använda Genney 2.0 som huvudprogram för släktforskningen.
Importen klarar även bilderna. Kartan är Google maps, vilket är utmärkt.