Wednesday, 28 February 2018

Fåglar


Nu när jag blivit pensionär så ägnar jag mig åt att mata änder i Stadsparken; eller åtminstone åt att fotografera dem. Skaffade en halvsystemkamera Canon EOM 10 med 200 mm objektiv, och har börjat med en slags "krysslista". Den är ännu inte särskilt lång, 15 arter. Den kommer nog att bli avsevärt längre under sommaren i Finland, där vi bland annat har spillkråka, gröngöling, större hackspett, strandskata, ejder, kanadagås, svan, samt alla möjliga måsfåglar och småfåglar.
Krysslistan finns under Links här till höger.

Gräsand

BjörktrastungeTalgoxe

No comments:

Post a Comment